Privacybeleid

De Concertband Leuven VZW hecht belang aan uw privacy. Indien u lid bent of op deze site een login aanmaakt, hebben wij persoonlijke informatie nodig  (naam, adres, email, evt telefoon en voor leden nog extra geslacht, geboortedatum, instrument, datum aansluiting en afmelding). Deze gegevens samen met de gekozen login en paswoord voor deze site worden bijgehouden tot twee jaar na beindiging van lidmaatschap of na afmelding van de nieuwsbrief. 

De persoonsgegevens van niet-leden worden gebruikt voor externe communicatie via post,email, website en nooit doorgegeven aan derden.

De persoonsgegevens van de leden worden gebruikt waar de werking dat vereist (aansluiting VLAMO, verzekering, interne communicatie, vieringen) en de namen met instrument bij externe publicaties (website en programmaboekjes)

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds inzage, correcties in haar/zijn persoonlijke gegevens vragen of verwijdering ervan. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag zich richten tot Concertband Leuven VZW, Paul Lebrunstraat 36, 3000 Leuven of via webmaster@concertbandleuven.be.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Algemene voorwaarden

Identificatie eigenaar
Concertband Leuven VZW

Paul Lebrunstraat 39
3000 Leuven
België

KBO 0408.535.690

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan vzw Concertband Leuven of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

vzw Concertband Leuven levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal vzw Concertband Leuven de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

vzw Concertband Leuven kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. vzw Concertband Leuven geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

vzw Concertband Leuven kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

vzw Concertband Leuven verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

UItschrijven

unsubscribe

Ik wens niet meer op de hoogte gehouden te worden van alle activiteiten
U mag mij enkel nog uitnodigen voor het jaarlijks concert