Inschrijving

Om te voldoen aan de privacy regelgeving vragen wij elk (toekomstig) lid zich zelf via dit formulier in te schrijven en zodoende toestemming te geven voor het gebruik van deze data door Concertband Leuven en de koepelvereniging VLAMO zoals beschreven in onze privacy verklaring 

 De inschrijving is pas definitief na overschrijving van 15 euro  lidgeld op:

IBAN:  BE83 7340 4315 5915

tnv: Concertband Leuven VZW

met de vermelding : “Lidgeld 2022 + naam” 

 

In onderstaande wordt ook verwezen naar de Statuten, Intern Reglement en Algemene Verklaring Gegevensbescherming (AVGb), deze staan onder de hoofding wettelijke documenten, neem deze door vooraleer je het inschrijvingsformulier invult.

Inschrijving Concertband Leuven VZW -persoonsgegevens - v1

muzikant
dirigent
helper
steunend lid
erelid
Geef aan welk instrumetn je primair speelt, onderaan kan je nog eventuele opmerkingen kwijt. Noteer dat wij geen vaste toewijzing van partij (1e, 2e, 3e,..) kennen, deze kan per partituur verschillen. De instrumenten met een * zijn tevens beschikbaar binnen de Concertband indien je hierover niet zelf beschikt. - 0
Ik verklaar dat ik heb kennis genomen van de statuten en Intern Reglement van de Concertband Leuven VZW zoals beschreven in link hierboven, mij hiermee akkoord verklaar en deze zal naleven als lid van Concertband Leuven. - 0
Ik verklaar dat ik de verstrekte gegevens juist zijn en gebruikt mogen worden voor de wettelijke belangen van Concertband Leuven VZW zoals beschreven in de AVGb (link hierboven) - 0
We bieden de extra mogelijkheid om intern te chatten via whatsapp, informatie te ontvangen van dirigent of bestuur via whatsapp - deze info ook per mail doorgestuurd en/of de Google agenda met activiteiten Concertband Leuven toe te voegen aan jouw eigen agenda, of zelfs een eigen emailadres (mailforward) - 0
Whatsapp groep Concertband (chatgroep)
Whatsapp groep Info CBL (medelingen bestuur en dirigent)
Gmail Calender Concertband Leuven
voornaam.instrument @concertbandleuven.be mailforwardadres
Wij vragen uw algemene toestemming voor mogelijke publicatie van gegevens zoals emailadres, naam, foto’s en opnames waarop uw geïdentificeerd kan worden. Noteer dat sfeerfotos in groepsverband hier niet onder vallen. - 0
naam + voornaam muzikant op website
foto/video intern gebruik (enkel voor leden)
foto/video sociale media + website CBL
naam en beeldmateriaal algemeen publiek
Buiten de emails die betrekking hebben op onze interne werking, kunnen we emails doorsturen op vraag van muzikanten of bevriende verenigingen - onder verantwoordelijkheid van de afzender. Hiervoor kan je je uitschrijven. - 0
GEEN mails van mede-muzikanten
GEEN mails van bevriende verenigingen
als je jonger dan 16 bent, vul hier dan het emailadres van ouder of voogd die we mogen contacteren om de inschrijving te vervolledigen. Deze krijgt tevens een kopie van het inschrijvingsformulier. - 0

*: verplichte velden